ตา

  • รายการศัลยกรรม ราคา
    ผ่าตัดทำตา  2 ชั้น , แก้ไขหนังตาบนตก 15,000
    ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตา , แก้ไขรอยเหี่ยวย่นใต้ตา 15,000
11