About Doctorchatree.com

Our mission

การทำศัลยกรรมความงามเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่คนไข้ที่ต้องการเอาชนะข้อบกพร่องของตัวเอง  และเสริมประสิทธิภาพการดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่ ผมได้เข้าศึกษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยความอนุเคราะห์ของท่าน ผอ.โรงพยาบาลแพร่ ในขณะนั้นหลังจากจบหลักสูตรศัลยกรรมตกแต่งผมได้กลับมารับราชการเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลแพร่ ทำให้ผมได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านศัลยกรรมตกแต่งอยู่ตลอดเวลาในการรักษาคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงคนไข้ในแผนกอื่นๆที่ต้องรักษาโดยใช้ความรู้ด้านศัลยกรรม และผุ้พิการปากแหว่งเพดานโหว่

ผมได้คิดค้นและพัฒนาเทคนิค รวมถึงเครื่องมือในารทำศัลยกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเซฟความปลอดภัยของคนไข้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแพทย์ให้สุงขึ้น
ซึ่งเป็นอุปกรณ์และทเคนิคเฉพาะตัว เช่น การผ่าตัดเสริมหน้าอกที่ใช้เวลาเพียง 40 นาทีเท่านั้น คนไข้จะเสียเลือดและบอบช้ำน้อยกว่าวิธีปกติที่ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
รวมถึงวัสดุที่ผมนำมาใช้ทุกแบบทุกชิ้นนำเข้าจากประเทศอเมริกา ที่มีความปลอดภัยสูงได้มาตรฐาน และคุณภาพเกรด A ทุกชิ้น

ทุกท่านจึงมั่นใจได้ในประสบการณ์และผลงานของผม  อีกทั้งทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการลกค้ามากว่า 17 ปี เรามีคนไข้กว่า 2 หมื่นคน ทั่วประเทศที่มั่นใจใช้บริการคลีนิคของเรา

ผมและทีมงานขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการคลีนิคของเราทุกสาขามาโดยตลอด  ผมขอสัญญาว่าจะพัฒนาทักษะและฝีมืออย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับผลลัพท์ที่พึงพอใจและดีที่สุดอยู่เสมอ

คุณสมบัติและคุณวุฒิ

แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

แพทย์ประจำโรงพยาบาล จ. แพร่

วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

สมาชิกสมาคมศัลย์แพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ศัลย์แพทย์ตกแต่ง ประจำห้องฉุกเฉิน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางสาขาศัลยกรรมพลาสติก

ข้าราชการระดับ 9 (ก่อนยกเลิกระบบ C)

อาจารย์พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์ ม. นเรศวร

“ข้อมูลเอกสารวุฒิบัตร  ใบอนุญาติ .”

ดำเนินงานโดย อาจารย์สายหยุด ศุกระกาญจน์ และ ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ
C.E.O & Founder

“ประวัติหมอ”

เกี่ยวกับแพทย์

ผ.ศ น.พ. ชาตรี พรหมโชติ ผู้ก่อตั้ง เชียงใหม่ ศัลยกรรม ความงามคลีนิก เป็นคลีนิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรม จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และ ได้รับการรับรองจาก แพทย์สภาแห่งประเทศไทย และ สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศ ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน ศัลยกรรมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญที่สุดท่านหนึ่งในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ที่สะสม มา 20 ปี ทั้งประจำที่โรงพยาบาล แพร่ แผนก ศัลยกรรม ทั้งงานที่ คลีนิก เชียงใหม่ศัลกรรมความงาม คุณหมอ ชาตรี ไม่เคยหยุดนิ่งกับการเรียนรู้งานศัลยกรรม ค้นพบ เทคนิคใหม่ๆ กับการศัลยกรรม เช่น เทคนิคการตัดกราม การแปลงเพศ ที่ใช้เวลาน้อย เพียง 3 ชั่วโมง คิดค้นเครื่องมือ เสริมหน้าอก ที่ไม่เหมือนใคร ปลอดภัยสำหรับคนไข้ ภายใต้จรรยาบรรณที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เชียงรายศัลยกรรมความงามคลีนิก และยังมี 2 สาขาในเชียงราย อ.เชียงแสน และ อ.แม่จัน

ประวัติการศึกษา

 • 2525-2531 แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่น 25
 • 2532-2535 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2538 ได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากแพทยสภา
 • 2542 ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • 2542 ได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

 • อดีตประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อดีตประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม๊กซิลโลเฟเซียล

คุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • แพทย์ประจำโรงพยาบาล จังหวัดแพร่ วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประจำห้องฉุกเฉิน
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมพลาสติก
 • ข้าราชการแพทย์ระดับ 9 (ก่อนยกเลิกระบบ C)
 • อาจารย์พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร

ปัจจุบันการทำงาน

 • 2551 ได้รับเกียรติสูงสุด อนุมัติให้เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ระดับ 9 โรงพยาบาลแพร่นพ.พงศภัค(ชาตรี) พรหมโชติ ผบ.ศัลยกรรมตกแต่ง (รามาธิบดี)เจ้าของเชียงใหม่ศัลยกรรมความงามคลีนิก

ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ser

11