จมูก

 รายการศัลยกรรม  ราคา
เสริมจมูก    ซิลิโคนนิ่มมาตราฐาน 9,000
เสริมจมูก    ซิลิโคนนิ่มพิเศษ 13,000
เสริมจมูก    ซิลิโคนเยลลี่  นิ่มที่สุดในท้องตลาด 25,000
ถอดแท่งซิลิโคนจมูก หรือ คาง 3,000
ค่าแก้ไขจมูกกรณีเสริมมาจากที่อื่น  ( ราคาเสริมซิลิโคนปกติ + 3,000 บาท ) 3,000
ตัดปีกจมูก หุบปีกจมูก 5,000
ขูดซิลิโคนเหลวที่จมูก , แก้ไขจมูกไบโอ     เริ่มต้นที่ 3,000 – 6,000