จมูก

 รายการศัลยกรรม  ราคา
เสริมจมูก    ซิลิโคนนิ่มมาตราฐาน 9,000
เสริมจมูก    ซิลิโคนนิ่มพิเศษรุ่นใหญ่นำเข้าจากอเมริกา
18,000
เสริมจมูก    ซิลิโคนนิ่มบราซิล 25,000
ถอดแท่งซิลิโคนจมูก หรือ คาง 3,000
ค่าแก้ไขจมูกกรณีเสริมมาจากที่อื่น  ( ราคาเสริมซิลิโคนปกติ + 3,000 บาท ) 3,000
ตัดปีกจมูก หุบปีกจมูก 8,000
ขูดซิลิโคนเหลวที่จมูก , แก้ไขจมูกไบโอ     เริ่มต้นที่ 3,000 – 6,000
 เสริมจมูกซิลิโคนนิ่มเสมือนกล้ามเนื้อ/เยลลี่ 25,000

 

 

 

11