คาง

 รายการศัลยกรรม  ราคา
เสริมคาง , แก้ไขคางบุ๋ม 16,000
ขูดซิลิโคนเหลวที่คาง    เริ่มต้นที่ 6,000 – 10,000
ดูดไขมันใต้คาง + แนวกราม 20,000
ดูดไขมันเฉพาะใต้คาง (ไม่รวมใต้กราม) 10,000
ผ่าตัดเหลากระดูกคาง  ( สำหรับผู้มีกระดูกคางหนา, คางใหญ่ ) 20,000 – 30,000