แปลงเพศ

รายการศัลยกรรม ราคา
แปลงเพศ  ( จากชายเป็นหญิง ) ผ่าตัดและพักฟื้นที่โรงพยาบาล 7 วัน 99,000
11