ดึงหน้า รูปหน้า

 

รายการศัลยกรรม  ราคา
ตัด + กรอโหนกคิ้ว 20,000 – 30,000
ตัด + กรอโหนกแก้ม  (จากนอกช่องปาก) 50,000
กรอตกแต่งสันจมูก (จมูกหลังเต่า) , สันจมูกใหญ่ 6,000 – 10,000
ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร , แก้ไขการสบฟันผิดปกติ 70,000-75,000
ผ่าตัดแก้ไขหูกาง    2 ข้าง 10,000
เลาะไขมันแก้ม 2 ข้าง 15,000
แก้ไขรอยย่นระหว่างคิ้ว                             10,000
ดึงตีนกา 15,000
ดึงร่องแก้ม  ( เปิดแผลหน้าใบหู ) 20,000
ดึงตีนกา + ร่องแก้ม(บน) ถึงข้างปีกจมูก 20,000
ดึงมุมปาก 15,000
ดึงคอ 15,000-30,000
ดึงหน้าผาก   ( แก้ไขรอยย่นหน้าผาก )                   15,000
ดึงหน้า    ชุด 1  ( ตีนกา + ร่องแก้ม + มุมปาก + คอ )        60,000
ดึงหน้า    ชุด 2  ( หน้าผาก + ตีนกา + ร่องแก้ม + มุมปาก ) 60,000
เลาะไขมันแก้ม 2 ข้าง 20,000
11