กราม

 รายการศัลยกรรม  ราคา
ตัดกราม ,  เหลากราม ( จากนอกช่องปาก ) 45,000
11